Rober Bodegas “E un condón por se pillo”

Boneca Lareta foi a promotora de Rober Bodegas.

Actuacion 9 mayo 2010